Ber kvinner arbeide mer

- innholdet kan være utdatert

I snitt jobber en kvinne 30,5 timer i uken, mens en mann jobber 37,2 timer.


– Vi lever av hverandres arbeid. Det viktigste for å styrke velferden er å ha flest mulig i arbeid, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund til ANB.


Bryte sterke tradisjoner


Den store forskjellen mellom kvinner og menn handler, ifølge NHO-sjefen, ikke om arbeidslivet, men om sosiologi.


– Vi ser det på yrkesvalgene helt ned i 16-årsalderen. Det er tre prosent jenter på byggfag og 88 prosent jenter på sykepleie, sier Skogen Lund, som gjerne vil ha mer satsing på holdnings- og rekrutteringskampanjer.


Tredeling av foreldrepermisjon


Når det gjelder hvordan familien deler omsorgsoppgaver i hjemmet og arbeid utenfor hjemmet, er det i ferd med å bli bedre, men det er fortsatt veldig skjevt, sier Skogen Lund til ANB.


Derfor står NHO knallhardt på tredeling av foreldrepermisjon med egen del forbeholdt far. Her er NHO mer i takt med de rødgrønne enn med for eksempel Høyre.


– Det er en av de viktigste tingene vi gjør sosialt, at det blir en annen forventning til menns deltakelse i omsorgsoppgavene.


Les hva Kjell Werner i «Søkelys på samfunnet» skriver om samme tema.