Bekymret for uførekutt

Publisert: 18.11.10

– innholdet kan være utdatert

– Uførhet rammer skjevt. Det rammer kvinner mer enn menn, det rammer folk med kortere utdanning oftere, og det rammer folk i fysisk tøffe yrker. Uførhet er et klassespørsmål, sa Inger Ljøstad fra Ryggforeningen og «Aksjon forsvar dagens uføretrygd», initiativtaker til demonstrasjonen i sin appell.

Ljøstad, som selv er uføretrygdet, er bekymret for at regjeringen vil foreslå kutt i uførepensjonen. Det er ventet at et forslag legges fram før jul. Meningen er at uførepensjonen skal tilpasses det nye pensjonssystemet som trer i kraft ved nyttår.

Frykter kutt
Den bekymringen deler Ljøstad med flere. «Aksjon forsvar dagens uføretrygd», som blant annet består av de lokale LO-organisasjonsleddene i de største byene, har listet opp flere elementer i uføretrygden de frykter står på regjeringens kuttliste:

  • Kutt i barnetillegget
  • Levealdersjustering av uføretrygden
  • Kutt i inntektsgrensen på 1G
  • Skattlegging av uføretrygdede som lønnsmottakere, ikke som pensjonister
  • Varig uføretrygd erstattes med midlertidig uførestønad

Les mer om demonstrasjonen på frifagbevegelse.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.