Bekymret for sikkerheten

Publisert: 25.01.11

– innholdet kan være utdatert

Dette skriver Aftenposten.no i dag.

– Hvis det er riktig, er det så alvorlig at ledelsen bør be om å få oversendt materialet, sier hovedverneombud Owe Ingemann Waltherzøe ved Gullfaks, når han får opplest listen over alle likhetene Bellona har funnet mellom ulykken i Mexicogulfen og nesten-ulykken på Gullfaks C i fjor vår.

Petroleumstilsynet skrev i sin rapport om hendelsen at kun tilfeldigheter gjorde at man unngikk en storulykke på Gullfaks i mai i fjor.

Etter å ha gått gjennom granskningsrapportene fra oljeulykken i Mexicogulfen og nesten-ulykken på Gullfaks, har Bellona funnet flere likheter i hva som antas å være årsakene til at det gikk galt.

I begge tilfellene hadde selskapene for eksempel brutt både lover og egne retningslinjer i forkant av hendelsene, nøkkelpersonell hadde for dårlig opplæring, det var dårlig internkommunikasjon, og de ansatte som utførte boreoperasjonene benyttet seg ikke godt nok av spesialkompetansen som fantes andre steder i selskapet.

10-15 bekymringsmeldinger

Waltherzøe mener omorganiseringen etter fusjonen med Hydro og uforsvarlig hyppige lederbytter gjennomgående er bakenforliggende årsak til hendelsene.

– Vi har varslet og skrevet 10-15 bekymringsmeldinger i løpet av de siste to årene som vi har sendt inn i systemet, men ledelsen har valgt å se bort fra dem. Nå ser vi at vi får hendelse på hendelse, både på Gullfaks, og på Snorre A, der vi har hatt to alvorlige gasslekkasjer på rappen.

– Det viser at noen bør stoppe opp, tenke seg om, og snakke med verneombudene ute på sokkelen, sier han til Aftenposten.

Les hele artikkelen på Aftenposten.no.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.