Bekymret for helsa

Publisert: 10.05.10

– innholdet kan være utdatert

Bekymring for egen helse skjer på tross av at 90 % av kvinnene oppgir at de har god helse i dag. Forskerne mener det er uventet at så mange med så god helse, er så usikre på om helsen vil vare, skriver Idébanken på sin hjemmeside.

Tilrettelegging viktig uansett

Nesten alle kvinnene svarer at tilrettelegging av arbeidsplassen er svært viktig for at de kan fortsette å jobbe. Tilrettelegging kan blant annet være lettere arbeid eller andre arbeidsoppgaver. Muligheten for tilrettelegging er derved en slags forsikring mot fremtiden, enten man tror man trenger det eller ikke.

Individuelle forskjeller

Undersøkelsen viser også at fortsatt yrkesaktivitet er avhengig av en rekke faktorer som spiller inn samtidig, både i arbeid og fritid. Forhold som kan virke belastende og utstøtende for noen kan virke motiverende for andre. En god seniorpolitikk må ta inn over seg individuelle forskjellene blant ansatte. Det er derfor viktig å involvere de ansatte i utformingen av bedriftens seniorpolitikk, heter det videre i rapporten til Arbeidsforskningsinstituttet.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.