Bekjemp arbeidsmarkedskriminalitet!

- innholdet kan være utdatert

Det var stort engasjement fra salen da landstariffkonferansen for LOK i dag diskuterte sosial dumping.
EL & IT Forbundet og Fellesforbundet har fra tidlig på 2000-tallet arbeidet aktivt mot sosial dumping. Disse to forbundene var de eneste i flere år som via LO avdekket og beskrev forhold de fleste arbeidsinnvandrere bodde og arbeidet under. Forbundene/LO hadde nært samarbeid med den rødgrønne regjeringen som leverte tre handlingsplaner mot sosial dumping.
Nå har flere forbund erfart at utenlandske arbeidstakere arbeider under meget kritikkverdige forhold og at mange firmaer bevisst skor seg på et arbeidsliv på siden av det organiserte. Det gjelder blant annet Sjømannsforbundet, Industri Energi, Transport, NNN, Handel og Kontor og NTL.
– Allmenngjøring har hjulpet noe der allmenngjøring er vedtatt, men det gjelder svært få bransjer. Vi ser at svart arbeid brer om seg, det registreres flere arbeidsulykker og arbeidsinnvandrere som utnyttes. Dette er det bare ett ord for; arbeidsmarkedskriminalitet! sa Jan Henrik Larsen i en innledning om en sosial dumping-undersøkelse.
Flere deltakere beskrev fra talerstolen hvordan de har opplevd forholdene for utenlandsk arbeidskraft. De tør ikke snakke med fagbevegelsen, og snakker de risikerer de å bli sparket på dagen og hjemsendt uten mer arbeid. De er under overvåking og arbeider under ”trusler” om å miste arbeid.
– Vi, og hele fagbevegelsen, må stå på videre i denne kampen mot arbeidsmarkedskriminaliteten! Den undergraver det organiserte arbeidslivet, slår bena under seriøse bedrifter og er dermed en trussel for våre yrker og lønns- og arbeidsvilkår, understreket Larsen.