Behov for bedre regler

Publisert: 11.01.11

– innholdet kan være utdatert

Det sa forhandlingsleder Jan Olav Andersen i et intervju med NRK P2 i ”Sånn er livet” forrige uke.

Temaet for programinnslaget var at smarttelefon og annen teknologi gjør mange arbeidstakere tilgjengelige langt utover normal (og avtalt) arbeidstid. Det  svares på eposter, kvitteres på innkallinger osv. i helger og seine kveldstimer.

Tre av fire sjefer forventer at vi er tilgjengelige utenom arbeidstida, ifølge en undersøkelse gjort for Telenor. Abraham Foss, leder for bedriftsmarkedet i Telenor, sier i et intervju at ny teknologi har skapt et behov for regler for hvordan vi ønsker å samhandle. ”Det er viktig å avtale spilleregler” sier han.

I programmet understreker forhnadlingsleder Jan Olav Andersen at LO ikke er i mot et fleksibelt arbeidsliv, men ønsker faste rammer for fleksibiliteten.

– Fagbevegelsen ønsker ikke å bremse den utviklingen de digitale hjelpemidlene gir i arbeidslivet. Vi må bare følge opp med kollektive avtaler som regulerer det. Avtaleverket må sikre at skillet mellom arbeidstid og fritid ikke viskes bort.  Arbeidsmiljøloven har strenge reguleringer av arbeidstiden, så allerede der ligger det begrensninger. Vi må bare sørge for å følge opp med reguleringen som sikrer at alle arbeidstakere får nok fritid, sier Andersen.

Mer oppgavestyrt arbeidstid

– Vi ser en utvikling der arbeidet er mer oppgavestyrt en tidsstyrt. Derfor må arbeidstakerne i en oppgavestyrt arbeidsdag ha mer innflytelse over arbeidsdagen sin. I en slik hverdag kan det ikke være oppgaver til 10 timers arbeidsdag, da dagen skal slutte etter 7,5 time, poengterer Andersen i intervjuet.

Fleksible arbeidstidsordninger og tilgjengelighet utenfor normalarbeidsdagen er ikke et nytt fenomen for LO. I energiforsyningen, for eksempel, er det folk i beredskap døgnet rundt. Dette er regulert i vakt- og beredskapsordninger.

– Vi er derfor godt kjent med forskjøvet arbeidstid. Faren med smarttelefonene og arbeidstakernes økte tilgjengelighet er at dette kommer på toppen av vanlig arbeidstid. Det øker også arbeidsgivernes mulighet for overvåking av de ansatte. Vi er opptatt av å minske muligheten for misbruk av de mulighetene blant annet smarttelefoner gir. Derfor har vi allerede fremmet krav for å avtalelegge dette, sier Jan Olav Andersen.

Han påpeker at de nye hjelpemidlene også kan gi arbeidstakerne en større innflytelse over egen arbeidsdag. Som eksempel bruker han en montør som skal installere bredbånd hos kunder. Montøren kan selv avtale til for installering med kundene kvelden før og dermed selv ha ansvaret for å utforme arbeidsdagen sin.

– Det viktige er at den tiden montøren bruker på kveldstid for å gjøre disse avtalene ikke må komme på toppen av arbeidstiden, men være en del av den, sier Andersen.

Hør hele programmet på nrk.no.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.