Behov for avtaler om elektronisk kjørebok og flåtestyring

Publisert: 08.02.10

– innholdet kan være utdatert

Gjennom denne kartleggingen framkom det også at mange bedrifter planlegger å innføre slike systemer.

Mange medlemmer har gitt uttrykk for at de oppfatter dette som overvåking og mange tillitsvalgte frykter at informasjon som samles inn kan bli misbrukt.

Behov for opprydding

– Det er åpenbart at det er behov for opprydding på dette området, sier forbundssekretær Henning Solhaug.

Nedsatt utvalg

Forbundet har nedsatt et utvalg som skal arbeide videre med denne saken, både i forhold til Datatilsynet, likningsmyndigheter og politiske myndigheter.

Avholdt leverandørmøte

Det er også avholdt møte med leverandører av teknologien som nå selges bedriftene.

Skal lage tillitsvalgtveiledning

Forbundet vil utvikle en veiledning til klubbene for hvordan slike saker kan behandles i avtaler.

Diskuteres i tariffsammenheng

I og med at avtalereguleringen ser ut til å være den største utfordringen, er det naturlig at saken også diskuteres i tariffsammenheng.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.