Bedriftshelsetjeneste i energiselskapene

Publisert: 17.01.13

– innholdet kan være utdatert

– Endringen av forskrift om plikt til bedriftshelsetjeneste (BHT) i 2010 påla energiselskaper å knytte til seg godkjent BHT. EL & IT ønsket endringen velkommen, men ønsket også en sterkere bransjeorientering og strengere krav til godkjenning av BHT. Forbundet ønsker i utgangspunktet at alle bedrifter skal være pålagt å knytte seg til en godkjent BHT, sier forbundssekretær Henning Solhaug.

Viktig undersøkelse

Undersøkelsen er viktig for å avklare om virksomhetene har fulgt opp plikten til bedriftshelsetjeneste.

Resultatet viser at det er gjennomgående stor enighet om at BHT hjelper selskapene i informasjons- og opplæringsarbeidet innafor arbeidsmiljøområdet og at selskapene legger forholdene til rette for det.

Undersøkelsen viser også at det er et godt samarbeidsklima mellom selskapene og BHT. BHT inspirerer og støtter selskapene og selskapene er fornøyde og oppfatter tjenestene som nyttige.

Problemstillinger

Men, undersøkelse etterlater seg også en del spørsmålstegn:

  • Det store flertallet virksomheter bruker BHT mindre enn 10 dager i løpet av året.
  • Samtidig oppgir et stort flertall virksomheter at BHT leverer svært omfattende tjenester til selskapene: De deltar i AMU, på dialogmøter (IA) og bistår til å sette opp oppfølgingsplaner.
  • Et stort flertall oppgir også at BHT bistår med å planlegge og gjennomføre forandringer i arbeid og arbeidsmiljø, kartlegging av arbeidsmiljø og risiko for helseskader og tiltak for å forebygge helseskader.
  • BHT deltar også i de fleste selskapene når det gjelder å tilpasse arbeidet for den enkelte, overvåker og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen, og driver opplæring innen HMS.
Liten tid

Ser man tidsbruken i det enkelte selskap opp mot oppgitte oppgaver og oppgitte tjenesteleveranser, må man konkludere med at BHT-ansatte har svært lite tid på hver enkelt oppgave, om ikke begge parter rapporterer taktisk i forhold til forskriften.

– Samtidig ser vi at 16 prosent av selskapene rapporterer at BHT ikke utfører forskriftspålagt overvåking av arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen, sier Solhaug.

Mye bra arbeid

Undersøkelsen viser at det skjer mye bra samarbeid mellom selskapene tilknyttet BHT, men tidsbruk og rapport av omfanget av tjenesteleveranser stemmer dårlig, eller også er det grunn til å stille spørsmålstegn ved kvaliteten på tjenestene.

– I tillegg ser vi at BHT ikke leverer lovpålagte tjenester til alle selskaper. Det hadde vært interessant og sett rapporteringen fra tillitsvalgte og verneombud i samme selskaper, men det lot seg ikke gjøre i denne omgangen, forklarer forbundssekretær Henning Solhaug.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.