Bedre vilkår for kvinner

Publisert: 02.03.10

– innholdet kan være utdatert

Delegasjonen består av medlemmer fra International Trade Union Confederation, Public Service International, Education International og UNI Global Union.

FNs medlemsland vil vurdere om det har vært noen fremgang for å oppnå likestilling, og identifisere  de utfordringene som står igjen 15 år etter innføringen av Beijing-erklæringen og handlingsprogrammet.

– 15-års markeringen etter Beijing på denne sesjonen i kommisjonen gir neppe grunn til feiring, sier Diana Holland, leder av ITUC Women`s Committee. – Arbeidstakerne står i dag overfor den verste økonomiske nedgangen siden den store depresjonen. Kvinner blir særlig hardt rammet av arbeidsledighet, utrygge arbeidsplasser og økte byrder innen ubetalt arbeid i familien. 

Delegatene blir presentert for syv viktige anbefalinger. Blant annet vil de be regjeringene å gå inn for å gjennomføre Beijing-erklæringen og Plattform for handling, som den grunnleggende rammen for likestillingspolitikken, og å bruke ILOs Global Jobs-pakt og ILO-resolusjonen om likestilling i sentrum for alle økonomiske utviklingsstrategier.

Fagforeningene vil holde en workshop om “Kvinner i verdensøkonomien i en krisetid” den 4. mars. Utgivelsen av “Alternative Rapporter til regjeringenes nasjonale rapporter vil også finne sted under konferansen. Disse alternative rapportene fra Canada, Tyrkia, Ghana, og Trinidad og Tobago vil markere den reelle situasjonen for yrkesaktive kvinner og deres familier.

Les mer på hjemmesiden til International Trade Union Confederation (ITUC)

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.