Bedre strømforsyning i Sør

Publisert: 17.04.12

– innholdet kan være utdatert

Spenningsoppgraderingen er en del av Statnetts planer om å forsterke nettet mellom Agder-fylkene og Grenland.

– Gjennom denne oppgraderingen oppnår vi bedre forsyningssikkerhet og tilrettelegger for ny kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Konsesjonen innebærer også en utvidelse av Arendal transformatorstasjon i Froland kommune og en mindre ombygging av Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla kommune.

Klagesaken ble oversendt departementet like før siste årsskifte. Departementet har i dag vedtatt at klagene ikke tas til følge.

– Spenningsoppgradering av eksisterende kraftledninger gir større overføringskapasitet uten at ny kraftledning må bygges, noe som gir minimale naturinngrep. Fremover vil oppgradering av eksisterende ledningsnett være viktig for en optimal utnyttelse av sentralnettet i hele Norge, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.