Bedre forbrukervern på nettet

Publisert: 26.06.13

– innholdet kan være utdatert

Lov om elektronisk kommunikasjon har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – den såkalte «cookieparagrafen» i § 2-7 b.

Bestemmelsen er en lovfesting av det som tidligere var regulert i ekomforskriften § 7-3, – men i noe utvidet og endret form.

Hensynet bak den nye bestemmelsen er å styrke brukernes personvern. Bestemmelsen retter seg i hovedsak mot personvernkrenkende teknikker som spionprogram og liknende, og er ikke ment å innebære noe hinder mot å benytte lovlige teknikker.

Det er Post- og teletilsynet som fører tilsyn etter ekomloven og på tilsynets hjemmeside kan du lese mer om loven og endringene.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.