Avvik etter tilsyn på Gullfaks C

- innholdet kan være utdatert

Resultat avvik
Det ble identifisert avvik knyttet til:ForbedringsmuligheterTilsynet ber om svar fra Statoil innen 9. september og at ledelsen informerer tillitsvalgte/verneombud om resulatene.
Tilsynsrapporten.
Innfridde krav etter 2010-uhell
I etterkant av den alvorlige brønnhendelsen på Gullfaks C i mai 2010 skisserte Petroleumstilsynet et omfattende pålegg til Statoil. Etter tett oppfølging av arbeid og tiltak vurderer Ptil at Statoil har iverksatt hensiktsmessige forbedringstiltak etter hendelsen og anser nå pålegget som innfridd.