Avvik etter tilsyn på Gullfaks C

Publisert: 23.07.12

– innholdet kan være utdatert

Resultat avvik
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • oppdatering av risiko- og beredskapsanalyse
  • beredskapsplan
  • hovedsikkerhetsfunksjoner

Forbedringsmuligheter

  • stedfortrederrollen i beredskapsorganisasjonen
  • utstyrskap for søk og redningslag
  • skilting og merking av evakueringsveier
  • stillas i evakueringsvei

Tilsynet ber om svar fra Statoil innen 9. september og at ledelsen informerer tillitsvalgte/verneombud om resulatene.

Tilsynsrapporten.

Innfridde krav etter 2010-uhell

I etterkant av den alvorlige brønnhendelsen på Gullfaks C i mai 2010 skisserte Petroleumstilsynet et omfattende pålegg til Statoil. Etter tett oppfølging av arbeid og tiltak vurderer Ptil at Statoil har iverksatt hensiktsmessige forbedringstiltak etter hendelsen og anser nå pålegget som innfridd.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.