Avventer regjeringens innstilling

Publisert: 19.08.14

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen har sendt ut flere forslag til endringer av arbeidsmiljøloven på høring. Forbundene og LO sentralt arbeider i disse dager med høringssvar til forslagene. Når høringsfristen er over og regjeringen sender sin endelige innstilling til Stortinget, blir det klart om regjeringen har ivaretatt fagbevegelsens innspill.

– Det er ved det tidspunktet vi får vite hva regjeringen vil gjennomføre av endringer i arbeidsmiljøloven. Det er da vi kan ta stilling til om vi skal reagere og i hvilken form, sier forbundsleder Hans O. Felix, som legger til at forbundet bruker mange interne ressurser for å gå gjennom forslagene og lage gode høringssvar.

Forbundsleder Felix understreker likevel at det er viktig at interessen for saken holdes varm ute i organisasjonen og blant medlemmene. Regjeringens innstilling kan få stor betydning for arbeidsmiljøloven som vernelov.

– Det er viktig at grasrota engasjerer seg og markerer sin holdning i denne viktige saken, sier Felix, men forbundet sentralt planlegger ingen offisiell tilslutning til LO-avdelingens forslag om streik den 23. september. 

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.