Avtale med Adecco

Publisert: 23.11.10

– innholdet kan være utdatert

Forbundet er i ferd med å etablere en klubb på bedriften i disse dager. Så snart klubben er på plass vil det bli lokale forhandlinger med bedriften. Foreløpig betaler Adecco Landsoverenskomstens minstelønnssats.

I forkant av årets lønnsoppgjør ble LO og NHO enige om en prinsippavtale for vikarbyråene.  Mesteparten av avtalen omhandler vanlige kjøreregler i arbeidslivet. Den sier ingenting om lønnsnivået, men følgende om prinsippet for lønnsfastsettelse:

”Ved arbeid i innleiebedrifter skal lønnsfastsettelsen/lønnsvilkårene ta utgangspunkt i den landsomfattende tariffavtale som gjelder for bransjen det leies ut til, samt at det for den enkelte skal tas hensyn til vedkommendes kompetanse og lønnsnivået for tilsvarende arbeid i innleiebedriften.”

– Vi er fornøyd med at vi har etablert et avtaleforhold for våre polske medlemmer i Adecco. Tiden fremover vil vise om dette er et verktøy for å sikre likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, sier forhandlingsleder Jan Olav Andersen.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.