Avtale med Adecco

- innholdet kan være utdatert

Forbundet er i ferd med å etablere en klubb på bedriften i disse dager. Så snart klubben er på plass vil det bli lokale forhandlinger med bedriften. Foreløpig betaler Adecco Landsoverenskomstens minstelønnssats.
I forkant av årets lønnsoppgjør ble LO og NHO enige om en prinsippavtale for vikarbyråene.  Mesteparten av avtalen omhandler vanlige kjøreregler i arbeidslivet. Den sier ingenting om lønnsnivået, men følgende om prinsippet for lønnsfastsettelse:
”Ved arbeid i innleiebedrifter skal lønnsfastsettelsen/lønnsvilkårene ta utgangspunkt i den landsomfattende tariffavtale som gjelder for bransjen det leies ut til, samt at det for den enkelte skal tas hensyn til vedkommendes kompetanse og lønnsnivået for tilsvarende arbeid i innleiebedriften.”
– Vi er fornøyd med at vi har etablert et avtaleforhold for våre polske medlemmer i Adecco. Tiden fremover vil vise om dette er et verktøy for å sikre likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, sier forhandlingsleder Jan Olav Andersen.