Avgjør DLDs lovlighet

Publisert: 23.07.13

– innholdet kan være utdatert

Domstolen skal vurdere direktivet opp mot  EU-charter of Fundamental Rights, som blant annet skal sikre borgernes personvern og ytringsfrihet. Dommerne må avgjøre om inngrepene i borgernes rettigheter er større enn sikkerhetsnytten av direktivet, skriver Aftenposten.

Uenighet om kostnader

Stortinget vedtok direktivet våren 2011 at direktivet skal innføres i Norge. EU-domstolens avgjørelse får dermed betydning for Norge. Direktivet er foreløpig utsatt. Det pågår fortsatt diskusjoner om hvem som skal ta regninga for lagring av all data. Samferdselsdepartementet har anslått at lagringsplikten trer i kreft 1. januar 2015.

Dom over nyttår

Det forventes en dom på nyåret 2014. Om EU-domstolen mener direktivet er ulovlig, blir det annullert.

Direktivet er ikke innført i Tyskland, da den tyske forfatningsdomstolen avgjorde at direktivet ikke er lovlig.

Om EU-domstolen

EU-domstolen tolker EUs lover og sørger for at lovene innføres på samme måte i alle EU-land. Domstolen er overordnet nasjonale domstoler.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.