Attac-konferanse om veier ut av krisa

- innholdet kan være utdatert

Konferansen skal se på årsakene bak krisa og hvilke grep som må tas for å endre systemet i en mer solidarisk og miljøvennlig retning. . Økonomen Rune Skarstein snakker om årsakene til krisa, og Pedro Paez, tidligere finansminister i Equador og nå i Banco del Sur, kommer for å snakke om konsekvensene av finanskrisa i Sør.
Siden starten har Attac jobbet for innføring av finansskatt. Nå er vi nærmere et politisk vedtak enn noensinne. Espen Barth Eide, statssekretær i Utenriksdepartementet, kommer for å snakke om hvordan Norge nå skal forholde seg til forslag om finansskatt fra EU, og Norges strategi opp mot G20-toppmøtet. Den finske utenriksministeren kommer for å fortelle om erfaringer med arbeid med finansskatt i Finland. Vi ser på nødvendigheten og gjennomførbarheten av en slik skatt, og har workshop i aksjonisme for verdens mest populære skatt!
Hvordan kan Europa komme seg ut av gjeldskrisa uten å ofre demokratiet? Hva består gjelda av – er det legitim gjeld? Er det sant at søreuropeerne er late? Vi får besøk fra Hellas og Portugal, vi knuser mytene og viser alternative veier ut av krisa.
Hva er Norges rolle i krisa, og hvilke grep har blitt tatt her hjemme for å endre systemet som skapte krisa? Tør regjeringen å skattlegge finanssektoren og begrense finanskapitalens makt? Vi har invitert politikere fra posisjon og opposisjon til å svare på hvordan Norge kan bidra til en annen verden.
For mer informasjon og påmelding se Attacs hjemmesida.