Årets siste hos LO Stat

Publisert: 26.09.12

– innholdet kan være utdatert

Kurset holdes på Sørmarka i tiden 29. oktober til 2. november og det er ny søknadsfrist: torsdag 27. september 2012.

Permisjonsrettigheter

Kurset gir rett til permisjon, jf. Hovedavtalene Staten, § 34, pkt. 2 (tillitsvalgte) og § 34, pkt. 5 (ansatte) – Spekter, § 26 (ansatte) og
§ 52 (tillitsvalgte).

Økonomi

LO Stat dekker reisekostnader, opphold, utgifter til eventuelt barnepass og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende satser.

Mer om kursinnholdet

Kurset er beregnet på tillitsvalgte, verneombud og medlemmer med personaloppgaver.

Kurset skal gi deltakerne forståelse for, og kunnskap om, psykososialt arbeidsmiljø og menneskelige reaksjoner.

Målet er å utvide deltakernes forståelse og engasjement for personalpolitikk og tilrettelegging av arbeidsplassen, slik at mennesket settes i fokus.

Deltakerne får også kunnskap om metode for å kartlegge eget arbeidsmiljø, løse arbeidsmiljøsaker, utarbeide handlingsplaner/ tiltaksplaner og forbedring av eget arbeidsmiljø.

Kursets arbeidsform er innledninger, rollespill og gruppearbeid.

Påmelding

Du finner søknadsskjema på LO Stats hjemmeside.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.