Årets IKT-konferanse i mars

Publisert: 20.01.10

– innholdet kan være utdatert

Tema 1

Forbundet IKT-utvalg har satt opp to temaer for konferansen. Det er grønn IT og avtaleforholdet i sektoren. Grønn IT handler bl.a. om hvordan teknologi kan bidra til utslipsreduksjoner, energieffektive datasentre, energiproduksjon og ikke-forurensende energi, smarte bygninger, styringssystemer, virtuelle konferanser, elektronisk handel, elektroniske bøker pluss mye mer.

Konferansedeltakerne vil bli invitert til, i grupper og plenum, å komme med innspill til forbundets grønne strategi og hva deltakerne selv kan bidra med bl.a. i samarbeid med egen arbeidsgiver.

Tema 2

Avtaleforholdet og situasjonen i denne sektoren har bl.a. vært drøftet på tidligere IKT-konferanser og på alle landstariffkonferanser høsten 2009. Forholdet ble også drøftet på forbundets landsstyremøte i desember 2009. Konferansedeltakerne vil bli invitert til å drøfte hvordan dette skal håndteres i forkant av og i det kommende hovedoppgjør. Fordi temaet er viktig for hele forbundet, inviteres det også deltakere fra LOK- og energimiljøet.

Påmelding og frister

Påmeldingsfrist er satt til fredag den 19. februar 2010. Påmeldinger kan allerede nå sendes til forbundet sentralt ved christine.bar@elogit.no. Alle konferanserelaterte kostnader dekkes av forbundet sentralt.

Så snart hele programmet er klart, sendes det ut sammen med billettbestillingsskjema.

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.