Arbeidstilsynet styrkes med 10 millioner

Publisert: 02.05.11

– innholdet kan være utdatert

Flere avsløringer om brudd på arbeidsmiljøloven, spesielt innenfor helsesektoren og bemanningsbyråer, viser hvor nødvendig det er med et effektivt og synlig Arbeidstilsyn, mener regjeringen.

– Det er tydelig at Arbeidstilsynet trengs for å sikre et seriøst arbeidsliv. Prioriteringen av innsatsen som nå gjøres mot bemanningsbransjen og helsesektoren er ressurskrevende. Derfor er det viktig at vi nå styrker Arbeidstilsynet ytterligere, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Styrket flere ganger

Arbeidstilsynet har blitt styrket flere ganger siden 2006, blant annet i forbindelse med gjennomføringen av regjeringens to handlingsplaner mot sosial dumping, samt oppfølging av IA-avtalen.

Alle bransjer – ett unntak

Arbeidstilsynet fører tilsyn med alle virksomheter utenom petroleumssektoren, som Petroleumstilsynet tar seg av.

A-tilsynet tar seg av alle private og offentlige virksomheter i ulike bransjer og med ulik størrelse og organisasjonsform, som har svært forskjellige arbeidsforhold og arbeidsmiljø-utfordringer. Dette er en svært omfattende og krevende jobb, og Arbeidstilsynet prioriterer sine tilsynsressurser for å utføre oppdraget på best mulig måte.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.