Arbeidstilsynet misfornøyd

Publisert: 02.02.12

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet tenker ikke i første omgang på de som er ansatt direkte gjennom Westcon, men på innleide arbeidstakere, underleverandører og firma som igjen gjør oppdrag på vegne av underleverandørene.

Det var i august i fjor at Arbeidstilsynet gjennomførte et stort tilsyn ved Westcon, i samarbeid med Skatt Vest og Politiets Utlendingsseksjon. Westcon fikk deretter varsel om pålegg. Nå i januar har Westcon mottatt vedtak om pålegg, da Arbeidstilsynet fremdeles mener Westcon ikke har gode nok kontrollrutiner slik at Ølensvåg-bedriften har full oversikt over det som skjer på egen grunn.

Overordnet ansvar

Det var særlig to forhold som Arbeidstilsynet avdekket under tilsynet i august i fjor. Det ene at Westcon ikke har god nok oversikt over at alle underleverandører følger lovverket. Selv om det i utgangspunktet er hvert firma som har dette ansvaret, har Westcon også et overordnet ansvar for å kontrollere andre virksomheter som gjør oppdrag for Westcon.

Pålegg underleverandører

Det andre forholdet Arbeidstilsynet avdekket er at flere av underleverandørene som ble omfattet av tilsynet, brøt arbeidstidsbestemmelsene i lovverket. Arbeidstilsynet har gitt varsel om pålegg til en rekke underleverandører etter tilsynet.

Arbeidstilsynet pålegger Westcon å stanse arbeid som blir utført av underleverandører der arbeidstidsbestemmelsene blir brutt.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.