Arbeidsrettsdom om kurs og rett til lønnet permisjon

Publisert: 06.01.10
(Endret: 10.12.21)

– innholdet kan være utdatert

En dom i arbeidsretten har avklart rettigheter til permisjon med lønn etter Hovedavtalen mellom LO Stat og Spekter §§ 26 b) og 52 c).

Dommen gir en avklaring på når et kurs kan betraktes som arrangert av forbundet og hva som kan regnes som tema innenfor betegnelsen kurs for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs.

Dommen innebærer at om kurs i regi av lokale organisasjonsledd kan sies å være arrangert av forbundet, må det gjennom godkjenningsrutiner i forbundet og må framstå som en del av forbundets samlede kursvirksomhet. For de fleste forbund i LO Stat vil dette ikke innebære behov for endring av gjeldende praksis.

Arbeidsretten legger en vid tolkning til grunn når det gjelder kurstema og hva som er kurs for tillitsvalgte/organisasjonstillitsvalgte. Arbeidsretten gir enstemmig LO Stat medhold i at det ikke bare er kurs som direkte dreier seg om forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere som kommer inn under betegnelsen kurs for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs.

Saken som førte til at saken ble fremmet for Arbeidsretten gjaldt pensjonsreformen. Dommen kan derfor tolkes slik at det også gjelder andre samfunnsaktuelle spørsmål.

Dom i Arbeidsretten om rett til permisjon med lønn etter HA mellom LO Stat/Spekter.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.