Arbeidsrettens rettskilder

Publisert: 04.10.11

– innholdet kan være utdatert

I løpet av kurset skal det arbeides mye med tariffrett og stillingsvern, siden dette er problemstillinger tillitsvalgte står overfor i hverdagen. Det er også vektlag god trening i å framstille saker skriftlig. Dette vil sette deg bedre i stand til å behandle tvistespørsmål grundig på ditt lokale nivå.

Etter fullført linje skal du være i stand til å utrede og forberede lokale tvistesaker.

Linjedelt tilbud:

  • Modul 2. Arbeidsrettens rettskilder (startmodul)
  • Modul 3. Stillingsvern
  • Modul 4. Kollektiv arbeidsrett
  • Modul 5. Individuell arbeidsrett
  • Modul 6. Medbestemmelse/bedriftsdemokrati

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte som har gjennomført grunnskolering og LO-skole/Modul Arbeidsliv (modul 1), eller har tilsvarende realkompetanse.

Kurset holdes på Sørmarka kurs- og konferansesenter.

Studiekompetanse

AOFs utdanning i arbeidsrett tar utgangspunkt i pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitetet i Oslo. Det betyr at du kan søke om opptak til studieemne og melde deg opp til ordinær eksamen ved Universitetet i Oslo eller Universitetet i Bergen. 

Søknadsskjema får du ved å kontakte kurskontoret eller på AOFs hjemmeside. Faglig kontaktperson er Per Helge Mork, telefon 977 48 156.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.