Arbeidsmiljøet i Norge og EU

Publisert: 13.12.12

– innholdet kan være utdatert

Statens Arbeidsmiljøinstitutt har i en rapport sammenlignet arbeidsmiljøet i Norge med arbeidsmiljøet i EU. Rapporten viser store likhetstrekk mellom Norge og de øvrige skandinaviske landene. I Europa forøvrig er det særlig Nederland som har flere fellestrekk med Norge når det gjelder arbeidsmiljø, helse og trivsel på jobb.

Europeisk arbeidsmiljøundersøkelse
Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCS) skal overvåke status og trender i arbeidsforholdene, identifisere grupper med særlige arbeidsmiljøutfordringer og analysere ulike forhold i arbeidsmiljøet. Eurofound konkluderer på et overordnet nivå at det har vært få endringer i arbeidsmiljøforholdene i løpet av de siste 20 årene.

Det er fortsatt en stor andel yrkesaktive i Europa som utsettes for fysiske risikofaktorer i arbeidet og intensiteten i arbeidet er fortsatt høy, selv om den ikke har økt vesentlig i løpet av de siste fem årene. For de fleste yrkesaktive i Europa påvirkes intensiteten i arbeidet av direkte krav fra kunder, klienter og lignende, samt at arbeidet preges av at man arbeider i et høyt tempo.

Hovedtrekk
• Det overordnede bildet er at arbeidsmiljøet i Norge er bra, sammenliknet med EU gjennomsnittet.
• Norge har høy sysselsetting og lav arbeidsledighet
• Norske arbeidstakere har høyere intensitet i arbeidet, men samtidig også mer innflytelse på hvordan arbeidet utføres
• Norge er blant de landene der flest oppgir at de har deltatt i opplæring betalt av arbeidsgiver siste 12 måneder
• Norge, Sverige og Finland har den høyeste andelen arbeidstakere som oppgir at det å være i arbeid forbedrer helsa

Les hele rapporten her.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.