Arbeidsmiljødag

Publisert: 28.04.11

– innholdet kan være utdatert

– På denne dagen fokuserer vi på verdien av å jobbe sammen for godt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø tuftet på systematisk HMS-arbeid er nøkkelen til et trygt og sikkert arbeidsliv. Det er bra for arbeidstakerne og det er bra for bedriftene, sier LO leder Roar Flåthen.

Trepartsamarbeid

Hvordan ser bildet av arbeidsmiljøtilstanden i Norge ut, og hvilke utfordringene står vi overfor? Hvordan ser bedriftene, partene i arbeidslivet og myndighetene på dette? Konferansen på Verdensdagen for et godt arbeidsmiljø forsøker å gi svar, og setter fokus på trepartssamarbeidet og de gode resultatene som kommer ut av et slikt samarbeid.

– Arbeidstilsynet ønsker å styrke trepartssamarbeidet. Tilsyn skal fortsatt være vår viktigste oppgave, samtidig ser vi et større behov for samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Vi jobber nå med å utvikle våre strategier for fremtiden, og etter all sannsynlighet vil samarbeid med partene stå høyere på agendaen vår. Vi har eksempler på at samarbeid har gitt gode resultater der andre virkemidler ikke har gitt ønsket effekt, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Et trygt og sikkert arbeidsliv

– Et godt arbeidsliv kommer ikke av seg selv, og på Verdensdagen for et godt arbeidsmiljø skal vi hylle de gode resultatene som kommer av trepartssamarbeidet. Avtalen om et inkluderende arbeidsliv er et godt eksempel på at samarbeid mellom partene fører til resultater. Vi skal heller ikke glemme alt det gode arbeidet som skjer lokalt mellom partene på den enkelte bedrift, sier LO Leder Roar Flåthen, som synes det er flott at LO og NHO sammen med myndighetene og Statens Arbeidsmiljøinstitutt, har gått sammen for å markere Verdensdagen for helse og sikkerhet den 28.april.

Et godt og åpent arbeidsmiljø

Administrerende direktør, John G. Bernander i NHO sier trepartssamarbeidet mellom partene og myndighetene er avgjørende for å få til gode prosesser, både i bedriftene og på nasjonalt plan.

– Et godt og åpent arbeidsmiljø skaper gode arbeidsforhold. NHO mener at systematisk HMS-arbeid bidrar til lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme. Det forebyggende HMS-arbeidet er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte og for at bedriften skal nå sine mål. Verdens arbeidsmiljødag er en god anledning for å synliggjøre viktigheten av arbeidet bedriftene gjør og fokusere på de resultatene innsatsen gir, sier administrerende direktør i NHO, John G. Bernander.

Les mer om Verdensdagen på stami.no.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.