Arbeidsløsheten øker

Publisert: 19.05.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Ved utgangen av april var det registrert:
  • 81 600 helt arbeidsløse (3,0 pst. av arbeidsstyrken), en økning på 6 900 personer (9 pst.) sammenlignet med samme tid i fjor
  • 14 300 på tiltak, som er 2 400 færre enn på samme tid i fjor 
  • en brutto arbeidsløshet på 95 900 (3,5 pst. av arbeidsstyrken)
     

    Økningen i april var klart størst innen oljerelaterte yrkesgrupper, og særlig i ingeniør- og ikt-fag, selv om ledighetsnivået her fortsatt er moderat. Økningen var også betydelig i industriarbeid, mens det var svak nedgang i undervisning og helse, pleie og omsorg.

    Les mer i "Opp eller ned" fra LOs Samfunnspolitiske avdeling (pdf)

Les også mer på LOs nettside.

 

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.