Arbeidslivs-reformer i Italia

Publisert: 08.08.12

– innholdet kan være utdatert

Midlertidig ansettelse

De nye reglene om midlertidig ansettelse legger til grunn at den første ikke kan være lenger enn 12 måneder. På den andre siden kan avtalen sies opp uten grunn når som helst. Oppholdet mellom to midlertidige ansettelser økes derimot. Og er du midlertidig ansatt i mer enn 36 måneder skal du betraktes som fast ansatt.

Oppsigelser

Det er store endringer når det gjelder domstolenes innflytelse. Blir en ansatt oppsagt på grunn av økonomiske årsaker kan han kun tiltre stillingen igjen hvis en domstol finner at grunnlaget for oppsigelsen er helt uten grunn. Ved oppsigelse av arbeidstaker grunnet arbeidstakerens forhold kan nå kun domstolen behandle saken hvis en tariffavtale gir grunnlag for slik behandling.

Arbeidsledighetstrygd

De nye reglene vil gjelde delvis fra 2013 og helt fra 2017. Når det nye systemet er på plass i sin helhet, må arbeidstaker ha innbetalt avgifter tilsvarende ett år i løpet av de to siste årene og for de siste 13 ukene før du krever arbeidsledighetstrygd.  For dem som har krav på arbeidsledighetstrygd vil den være på maks 1 119 Euro i måneden i maks 12 måneder. Utbetalingen varer i 18 måneder hvis du er over 55 år, skriver Eurologgen.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.