Arbeidslivs-meldingen lagt fram i dag

Publisert: 26.08.11

– innholdet kan være utdatert

– I kampen for å skape et mer anstendig arbeidsliv, har vi en regjering som er med oss og ikke mot oss, sier LO-leder Roar Flåthen.

Meldingen dokumenterer at arbeidsforholdene er gode for det store flertallet, men to hovedutfordringer peker seg ut:

  • Enkelte bransjer er preget av uakseptable arbeidsforhold. 
  • Enkelte bransjer har høyt sykefravær og mange som blir uføretrygdet. 

 

– Regjeringens svar er systematisk arbeid sammen med partene i arbeidslivet for å sikre at intensjonene i arbeidsmiljøloven og avtalen om Inkluderende arbeidsliv oppfylles. En videre utvikling av bransjerettet samarbeid, slik vi har startet sammen med partene innen renholdsbransjen, står sentralt, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Flåthen fornøyd

Flåthen er spesielt fornøyd med at den rødgrønne regjeringen viderefører det nåværende arbeidstidsregimet, lover et krafttak mot ufrivillig deltid, fastslår at kampen mot sosial dumping, arbeidsmiljøkriminalitet og oppryddingen i bruk av bemanningsbyråer skal fortsette, og fokuserer på HMS-opplæring i skolen.

LO-lederen mener at det er svært viktig at vi har en regjering og en arbeidsminister som så klart ser verdien av trepartssamarbeid.

– Det er en viktig del av den norske suksessoppskriften, og det bidrar til et lavt konfliktnivå, høy produktivitet, god konkurranseevne og rettferdig fordeling. Høyrepartiene viser dessverre ikke den samme forståelsen for denne viktige sammenhengen når de foreslår tiltak som vil svekke arbeidstakernes innflytelse og endre maktforholdene til fordel for arbeidsgiverne, sier Flåthen, som mener meldingen inneholder en god analyse av dagens arbeidsliv og angir riktig retning for hvordan det bør utvikle seg framover.

Les mer om hva LO mener om stortingsmeldinga på lo.no.

Les mer om Stortingsmeldinga på regjeringen.no.

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.