Arbeidslivets ordbøker – nyttige verktøy

Publisert: 13.02.14

– innholdet kan være utdatert

  • Norsk-engelsk/engelsk-norsk
  • Norsk-polsk/polsk-norsk
  • Norsk-tyrkisk/tyrkisk-norsk
  • Norsk-russisk/russisk-norsk
  • Norsk-arabisk/arabisk-norsk

Ordbøkene er et nyttig arbeidsredskap for tillitsvalgte og andre som har
behov for å forstå ord og utrykk som brukes i norsk arbeidsliv.

Del A er en ordliste hvor utrykk knyttet til fagbevegelsens daglige
arbeid står sentralt, mens del B tar for seg navnene på norske faglige
organisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner og betegnelser på viktige
lover og avtaler.

Bøkene koster 225 kroner per stk. og bestilles fra AOF Norge.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet og Hemit HF er enige om opprettelse av tariffavtale og hovedoppgjøret 2022.
Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.