Arbeidslivets ordbøker – nyttige verktøy

Publisert: 13.02.14

– innholdet kan være utdatert

  • Norsk-engelsk/engelsk-norsk
  • Norsk-polsk/polsk-norsk
  • Norsk-tyrkisk/tyrkisk-norsk
  • Norsk-russisk/russisk-norsk
  • Norsk-arabisk/arabisk-norsk

Ordbøkene er et nyttig arbeidsredskap for tillitsvalgte og andre som har
behov for å forstå ord og utrykk som brukes i norsk arbeidsliv.

Del A er en ordliste hvor utrykk knyttet til fagbevegelsens daglige
arbeid står sentralt, mens del B tar for seg navnene på norske faglige
organisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner og betegnelser på viktige
lover og avtaler.

Bøkene koster 225 kroner per stk. og bestilles fra AOF Norge.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.