Arbeidslivet: Faktarapport om politiske ulikheter

Publisert: 28.05.13

– innholdet kan være utdatert

Det er LOs juridiske avdeling som har utarbeidet en faktarapport om hva partiene har sagt og stemt i sentrale arbeidslivssaker på Stortinget. Rapporten gir svar på hvordan arbeidslivet hadde vært med borgerlig flertall i denne perioden.

Notatet er en gjennomgang av lovendringene innenfor arbeidslivet i Stortingsperiodene 2005-2006 til og med 2012-2013 (ut mai 2013).

LO har gått i dybden og tatt en gjennomgang av alle innstillingene til samtlige lovendringer, samt tilhørende stortingsforhandlinger, slik de er publisert på stortinget.no under tema arbeidsliv og lovsaker.

Forhandlings- og HMS-avdelingen har også lagt fram en gjennomgang av alle dokument 8-forslag i samme periode.

Notater og artikler om temaene ligger på arbeidslivet.no:

Artikkel: Lovendring i arbeidslivet.

Notat: Hva partiene har gjort og/eller ment i arbeidslivsspørsmål

Artikkel: Representantforslag om arbeidslivet.

Notat: Oversikt representantforslag.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.