Arbeidsgiverne angrep ILO-systemet

Publisert: 07.06.12

– innholdet kan være utdatert

I juni hvert år møtes fagorganisasjoner, arbeidsgivere og myndigheter fra hele verden til ILO-kongress i Geneve. At arbeidsgiverne i år nekter å sette rettigheter og overgrep på dagsorden, har skapt reaksjoner i mange faglige internasjonale føderasjoner.

Les hva den internasjonale metallarbeiderføderasjonen (IMF) mener.

Les hva den internasjonale faglige samorganisasjon (ITUC) mener.

Norsk LabourStart har følgende oppfordring:

Arbeidsgiverrepresentantene på ILO-kongressen lykkes kanskje i å få stoppet diskusjonen der i år. Men de kan ikke stoppe oss i å drive kampanjer.  Tillitsvalgte må bidra til å øke presset og bidra til at fagbevegelsen ikke lar seg ignorere. Delta i e-postaksjoner med protester – det er solidaritet!

Hva er ILO

ILO ble en del av FN i 1949 og ILO skal fremme sosial rettferdighet og arbeider- og menneskerettigheter gjennom internasjonale konvensjoner om blant annet arbeidsrett og arbeidervern. LO er en av FNs fire pilarer og er det eneste trepartssammensatte organet i FN.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.