Arbeidsgivere slipper for lett

Publisert: 25.11.10

– innholdet kan være utdatert

Det kommer fram i Fafo-notatet «Evaluering av tiltak mot sosial dumping» som ble offentliggjort i onsdag.

Selv om Arbeidstilsynet har mulighet til å stanse virksomheter som opptrer med fare for liv og helse, mener informantene i tilsynet at det må sterkere lut til i spesielt grove tilfeller av sosial dumping. For å få bukt med grove og gjentakende brudd etterlyser de både kraftigere bøter, lenger foreldelsesfrist og at det bør bli vanskeligere å starte og drive bedrift i Norge.

Notatet viser også at selv om tilsynsaktiviteten har vært stor, så etterlyser bedriftene enda flere tilsyn. Det gis også bred støtte til ulike reguleringer.

Id-kortene, som er innført i bygg og anlegg, har fått stor utbredelse og får «stå-karakter» av de som er berørt, konkluderer de fire Fafo-forskerne som har utarbeidet notatet..

Last ned hele Fafo-notatet «Evaluering av tiltak mot sosial dumping» (pdf)

 

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.