Arbeiderbevegelsens politiske historie – ledige kursplasser

Publisert: 08.02.10

– innholdet kan være utdatert

Ett av hovedspørsmålene i kurset er å se på hvordan et kritisk blikk på historien kan gi verdifull innsikt i det samfunnet vi lever i dag. Hva slags sammenheng er det mellom 1800-tallets massebevegelser og konfliktlinjene i norsk politikk i dagens Norge?

Dette er et kurs som inngår i toppskoleringsutdanningen for tillitsvalgte i fagbevegelsen, og legger vekt på norsk politisk historie sett fra bevegelsens ståsted. Kurset er en av modulene i faget historie/ideologi og samfunn.

Innhold

 

  • Politisk teori
  • Konfliktlinjene i norsk politikk
  • Innføringen av parlamentarismen
  • Arbeiderbevegelsen og parlamentarismen
  • Arbeiderbevegelsens partier
  • Splittelse og samling

Interesserte kan kontakte kurskontoret v/arthur.danielsen @aof.no eller AOFs hjemmeside.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.