Arbeiderbevegelsens politiske historie – ledige kursplasser

- innholdet kan være utdatert

Ett av hovedspørsmålene i kurset er å se på hvordan et kritisk blikk på historien kan gi verdifull innsikt i det samfunnet vi lever i dag. Hva slags sammenheng er det mellom 1800-tallets massebevegelser og konfliktlinjene i norsk politikk i dagens Norge?

Dette er et kurs som inngår i toppskoleringsutdanningen for tillitsvalgte i fagbevegelsen, og legger vekt på norsk politisk historie sett fra bevegelsens ståsted. Kurset er en av modulene i faget historie/ideologi og samfunn.

Innhold
 


Interesserte kan kontakte kurskontoret v/arthur.danielsen @aof.no eller AOFs hjemmeside.