Arbeiderbevegelsens politiske historie – ledige kursplasser

Publisert: 08.02.10

– innholdet kan være utdatert

Ett av hovedspørsmålene i kurset er å se på hvordan et kritisk blikk på historien kan gi verdifull innsikt i det samfunnet vi lever i dag. Hva slags sammenheng er det mellom 1800-tallets massebevegelser og konfliktlinjene i norsk politikk i dagens Norge?

Dette er et kurs som inngår i toppskoleringsutdanningen for tillitsvalgte i fagbevegelsen, og legger vekt på norsk politisk historie sett fra bevegelsens ståsted. Kurset er en av modulene i faget historie/ideologi og samfunn.

Innhold

 

  • Politisk teori
  • Konfliktlinjene i norsk politikk
  • Innføringen av parlamentarismen
  • Arbeiderbevegelsen og parlamentarismen
  • Arbeiderbevegelsens partier
  • Splittelse og samling

Interesserte kan kontakte kurskontoret v/arthur.danielsen @aof.no eller AOFs hjemmeside.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.