Arbeid i kalde omgivelser

- innholdet kan være utdatert

Mange arbeidstakere er utsatt for kulde i arbeidssituasjonen, eksempelvis ansatte i bygg- og anleggsvirksomhet, petroleum, fiskeoppdrett osv.
Belastning
Kulde kan ofte være en ekstra belastning, og hvor godt vi tåler det avhenger blant annet av hvor lenge vi er utsatt for kulde, tid på døgnet, alder og kjønn.
Konsekvenser
Hva vet vi egentlig om konsekvenser av arbeid i kalde omgivelser? På frokostseminaret presenterer vi en ny rapport om arbeid i kalde omgivelser.
Gratis seminar
Seminaret er gratis og avholdes den 14. oktober klokka 09.00 med påmeldingsfrist 13. oktober.
Se mer på nettsiden til Stami.