Åpnet vannkraftsenter i Trondheim

- innholdet kan være utdatert

– Feltet er langt fra ferdig-forsket, sier rektor Gunnar Bovim.
Sommeren 2012 ble det kjent at fagmiljøene innen vannkraft ved NTNU, Sintef Energiforskning, CEDEREN og Energi Norge ville gå sammen om å opprette et kunnskapssenter for vannkraft.
Senteret forener fire ulike institutter innen bygg, maskin og elkraft, samt kraftbransjen. Målet er å komme styrket ut med tanke på forskning, undervisning og utdanning om feltet, deriblant via økt rekruttering til et felt som tilsynelatende har havnet litt i skyggefeltet av oljen.
Les mer på frifagbevegelse.no.