Åpen høring om pensjon

Publisert: 11.05.10

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstakerorganisasjonene møtte mandag Stortingets arbeids- og sosialkomité. Her la de fram sitt felles syn på regjeringens forslag til oppfølging av fjorårets tariffavtale om tjenestepensjon og AFP. Komiteen hadde satt av 45 minutter til LO Kommune, LO Stat, Unio, YS og Akademikerne som møtte med sine pensjonseksperter.

Ett av de store stridsspørsmålene er hvorvidt samordningene som er foreslått er i strid med grunnlovsvernet eller ikke. Arbeidstakerorganisasjonene hevder at endringen ikke kan gjennomføres på bakgrunn av § 97 i Grunnloven.

Store konsekvenser

Dersom regjeringens forslag går gjennom i Stortinget vil det få til dels store konsekvenser for dem som går av med AFP allerede fra neste år. Folk som har jobbet en årrekke i stat eller kommune, eller i tidligere statlige selskaper, risikerer at den foreslåtte samordningen gjør at de mister store summer i pensjon hvert eneste år.

En konsekvens dersom forslaget blir vedtatt er at svært mange av dem som allerede i år kan gå av med AFP, vil gjøre det før de nye reglene trer i kraft i 2011. Dette igjen kan få stor betydning for mange bedrifter.

Uakseptabelt og usosialt

EL & IT Forbundets forbundsstyret behandlet saken på møtet i forrige uke og fattet følgende vedtak:
– Gjennom Stortingsproposisjon 107 L 2009-2010 vil en svært stor andel av forbundets medlemmer bli hardt økonomisk rammet ved at opptjente rettigheter i Offentlige pensjonskasser svekkes vesentlig. EL & IT Forbundet aksepterer ikke at disse oppsatte rettighetene strykes. Det er uakseptabelt og usosialt, og en samlet fagbevegelse må sørge for at lovforslaget stanses!

Saken skal nå behandles videre av Stortingets arbeids- og sosialkomite. Det er beregnet at deres innstilling skal foreligge 17. juni.

Les hele proposisjonen på Regjeringen.no. Dokumentet med arbeidstakerorganisasjonenes argumenter til høringen finner du til høyre på siden.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er tilstede med egen stand på Eliaden på Lillestrøm 28-30 mai.
Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.