Åpen for mer innsyn

- innholdet kan være utdatert

Rett før jul kuttet Tariffnemnda den lovfestede minstelønna på sju petroleumsanlegg, men i tillegg mistet tillitsvalgte innsynsretten i lønna hos underleverandørene. Det er nå bare mulig å få innsyn i tre sektorer, deriblant bygg.

Store forskjeller


Dagens lovgivning rundt sosial dumping varierer veldig mellom bransjer som er allmenngjort, og bransjer som ikke er det. Tre bransjer har i dag allmenngjorte tariffavtaler: Bygg, grønn sektor og verftene. I disse bransjene er det lovfestet minstelønn, men ikke bare det. Tillitsvalgte i disse sektorene har flere verktøy mot sosial dumping enn andre tillitsvalgte. Og arbeidsgiverne har flere plikter enn andre arbeidsgivere.
På spørsmål fra magasinett.org svarer Tariffnemndas leder Håvard Holm at disse «tilleggsverktøyene» burde kunne vurderes for hele det norske arbeidslivet.
Les hele artikkelen på frifagbevegelse.no.