Ap trygger norsk transport

Publisert: 05.09.13

– innholdet kan være utdatert

 

Med sine forslag til tiltak mot sosial dumping bedrer Arbeiderpartiet både arbeidsforhold og sikkerhet innen transportbransjen.

Trussel mot sikkerheten

Sammen med Transportarbeiderforbundet har LO lenge jobbet mot sosial dumping i transportnæringen, som er en stor trussel; både når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og trafikksikkerhet i bransjen.

– Dette viser at Arbeiderpartiet går i front for å sørge for skikkelige arbeids- og konkurransevilkår i transportbrasjen, sier LO-lederen.

De sju tiltak

Arbeiderpartiet foreslår syv tiltak:

  • Innføre solidaransvar for transportkjøpere
  • Utvidede kontroll og sanksjonsmuligheter for Vegvesenet
  • Obligatorisk bompengebrikke med innbetaling før de krysser grensa
  • Økt arbeid mot transportkriminalitet
  • Strengere regler for utenlandske transportselskap som tar på seg oppdrag internt i Norge (kabotasje)
  • Økte krav til utstyr og kompetanse for vinterføre
  • Innføre regionale verneombud for transportsektoren


Vi vet at dette er tiltak som virker. Det er bare på denne måten vi kan stoppe de useriøse og ulovlige aktørene, sier Kristiansen.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.