AOFs globaliseringsskole i juni

Publisert: 28.01.10

– innholdet kan være utdatert

Dette er et av AOF Norges internasjonale kurs som har vært et tilbud de 3 siste årene. Tidligere kurs har vært avholdt i Norge (Sørmarka og Trondheim) og en gang i Yorkshire. Årets kurs bygger videre på de tre tidligere samlingene.

Målgruppe

Kurset er et tilbud til tillitsvalgte, på alle nivåer, som i sin rolle som tillitsvalgt opplever et behov for å utforske internasjonale relasjoner. Dette er et felleskurs hvor britiske og norske kolleger møter hverandre for å diskutere og utforske løsninger på globale og europeiske utfordringer som er til stede på nesten hver eneste arbeidsplass, enten den tilhører privat eller offentlig sektor.

Mål

Globaliseringskolen er opptatt av å utforske globale løsninger på globale problemer.

Engelsk arbeidsspråk

Arbeidspråket er engelsk og det kreves at deltakerne har en god muntlig framføringsevne.

Søknadsfrist og informasjon

Søknadsfrist 15. mars 2010. For mer informasjon om kurset kan du gå til AOFs nettside eller kontakte fagansvarlig Josephine Bakke, josephine.bakke@aof.no, telefon 911 76 488.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.