Anne-Grethe Arnesen begraves 31. august

Publisert: 24.08.12

– innholdet kan være utdatert

Forbundet har fått den triste meldingen om at Anne-Grethe Arnesen (66) er død. Arnesen var gjennom mange år en aktiv og engasjert tillitsvalgt på mange nivåer.

Anne-Grethes engasjement kom medlemmene til gode. Anne-Grethe var en institusjon i distrikt Oslo/Akershus. Med meningers mot og stor slagkraft representerte hun distriktet i blant annet landsstyret i EL & IT Forbundet.

Arnesen var tydelig solidarisk i sin holdning, både internasjonalt, nasjonalt og i eget forbund. Hennes engasjement for Norsk Folkehjelps arbeid var sterkt og utvetydig.

Hun ble pensjonist nå i vår, men var fortsatt aktiv i forhold til klubben i Eniro og IKT Bransjens Fagforening.

EL & IT Forbundet takker for Anne-Grethes innsats for medlemmene og forbundet.

Vi lyser fred over hennes minne.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.