Anker allmenngjøringsdommen

- innholdet kan være utdatert

Arbeidsgiverne tapte da Oslo tingrett avsa sin dom i slutten av januar. Vedtaket om allmenngjøring av norsk lønn ved verftene er korrekt, mente retten og frifant Tariffnemnda og staten.
NHO, Norsk Industri og verftene er uenig i tingrettens dom og har anket den inn for Borgarting lagmannsrett.
I anken anmoder saksøkerne Borgarting lagmannsrett om å forelegge EØS-rettslige spørsmål til tolkning for EFTA-domstolen i Luxemburg. Ifølge domstolloven kan en norsk domstol gjøre det, men må ikke. Lagmannsrettens avgjørelse kan ikke ankes, skriver Magasinett/FriFagbevegelse.