Anker allmenngjøringsdommen

Publisert: 03.03.10

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsgiverne tapte da Oslo tingrett avsa sin dom i slutten av januar. Vedtaket om allmenngjøring av norsk lønn ved verftene er korrekt, mente retten og frifant Tariffnemnda og staten.

NHO, Norsk Industri og verftene er uenig i tingrettens dom og har anket den inn for Borgarting lagmannsrett.

I anken anmoder saksøkerne Borgarting lagmannsrett om å forelegge EØS-rettslige spørsmål til tolkning for EFTA-domstolen i Luxemburg. Ifølge domstolloven kan en norsk domstol gjøre det, men må ikke. Lagmannsrettens avgjørelse kan ikke ankes, skriver Magasinett/FriFagbevegelse.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.