Anerkjenn Palestina nå!

Publisert: 19.05.15

– innholdet kan være utdatert

Markeringen arrangeres i forbindelse med at Stortinget den 28.mai skal debattere sak om anerkjenning av Palestina som stat, basert på forslag fra stortingsrepresentantene/SVs Lysbakken og Solhjell. Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge arrangerer i den forbindelse en markering som forbundet har sluttet seg til.

Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at det palestinske folket har rett til selvbestemmelse, og norske myndigheter har allerede tatt en rekke steg på veien til full anerkjennelse siden Norge stemte for at Palestina skulle få observatørstatus i FN i 2011. Likevel har norsk politikk fram til i dag vært basert på et premiss om at staten Palestina ikke kan anerkjennes før det foreligger en fremforhandlet avtale mellom partene.

Les mer her.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.