“Alternativer til EØS-avtale” etablert

Publisert: 10.02.11

– innholdet kan være utdatert

Følgende organisasjoner og forbund har så langt sluttet seg til prosjektet: Fagforbundet, EL&IT-forbundet, Nei til EU, Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bygdekvinnelag, Natur og Ungdom og Ungdom mot EU. Flere organisasjoner har meldt at de har tilslutning til vurdering, og prosjektet er fortsatt åpent for nye deltakere. 

– Vi er svært glade for å få en slik bredde og tyngde bak prosjektet. Det første seminaret i regi av prosjektet fikk i løpet av en ukes tid mer enn 100 forhåndspåmeldte deltakere. Dette viser at det er en stor interesse for temaet som vi tar opp, sier nyvalgt leder for styringsgruppa Jan Olav Andersen, som representerer EL & IT Forbundet i prosjektet.

Med seg i arbeidsutvalget for prosjektet får Andersen blant andre Stein Guldbrandsen fra Fagforbundet og Heming Olaussen fra Nei til EU. Sigbjørn Gjelsvik er ansatt som prosjektleder i hel stilling frem til sommeren 2012.

EUs ministerråd gjorde før jul vedtak om at de ønsker en evaluering av EØS-avtalen (og EU sine avtaler med Sveits), og der de ser for seg en mer omfattende avtale i fremtiden.

– EUs initiativ for evaluering av EØS-avtalen synliggjør hvorfor det også ut fra ytre omstendigheter vil være viktig å ha en drøfting av alternativer til EØS i Norge, sier Andersen.

Regjeringen nedsatte i 2010 et offentlig utvalg som blant annet skal gjennomgå erfaringene med EØS-avtalen. Deres hovedrapport vil foreligge i desember 2011. Alternativer til EØS er ikke en del av deres mandat.

– Blant annet fordi alternativer ikke er en del av Sejersted-utvalgets mandat, har vi tatt initiativ til dette prosjektet. I de deltakende organisasjonene finnes det ulike meninger om EØS – og for den saks skyld også EU. Felles er at vi mener at debatten om EØS blir ufullstendig dersom ikke også alternativer til EØS belyses nærmere, avslutter Andersen.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.