Alstom Norway-avtale med Statkraft

Publisert: 31.07.13

– innholdet kan være utdatert

Devoll Hydropower Sh.A heter Statkrafts prosjektselskap som er ansvarlig for byggingen av det albanske kraftverket.

Elven ved Tirana

Selskapsnavnet Devoll er hentet fra navnet på elven, som ligger 70 km fra hovedstaden Tirana i det sørlige Albania. Statkraft eide tidligere halvparten av prosjektselskapet Devoll Hydropower Sh.A., men Statkraft kjøpte tidligere i år den andre halvparten fra det østerrikske energiselskapet EVN.

Devoll-prosjektet er en del av Statkrafts satsing på internasjonal vannkraft, basert på selskapets vannkraftkompetanse, skriver Statkraft på sin hjemmeside.

OPS-prosjekt

Vannkraftprosjektet i Devoll er per dags dato det første store eksempelet på offentlig-privat-samarbeid (OPS) i Albania, og én av de største vannkraftinvesteringene på Balkan, skriver Alstom på sin hjemmeside.

Inkludert i Alstoms kontrakt inngår også to høyspente nettstasjoner på 220 kV og 110 kV i tillegg til hydraulisk stålarbeid som porter, rør og lignende. Mesteparten av utstyret skal produseres ved Alstoms fabrikker i Spania og Tyrkia. 

Alstom er et fransk globalt konsern med interesser i flere sektorer.

Prosjektets produksjon

Prosjektet består av tre kraftstasjoner i Devoll-dalen og det er i første omgang bestemt å bygge de to kraftstasjonene Banjë og Moglicë. De har en samlet effekt på 243 MW og en produksjon på vel 700 GWh.

Samlet effekt for de tre kraftstasjonene er 278 MW med en årlig produksjon på rundt 800 GWh.

 

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.