Allmenngjøring til EFTA

Publisert: 28.10.10

– innholdet kan være utdatert

NHO og Norsk Industri sluttet seg ikke til Tariffnemndas vedtak om å allmenngjøre deler av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien. På vegne av ni verft gikk man derfor til sak mot staten.

Saksøkerne tapte stort i tingretten i Oslo, men anket til lagmannsretten. Ankesaken er berammet til april/mai neste år. Borgarting lagmannsrett har nå besluttet å forelegge saken for EFTA-domstolen – etter anmodning fra NHO, Norsk Industri og verftene.

Beklagelig

– Det er svært beklagelig at NHO har valgt en konfrontasjonslinje i en sak som handler om at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde i Norge. Dette er enda et eksempel på at NHO vil begrense det nasjonale handlingsrommet for tiltak mot sosial dumping, sier Jan OIav Andersen i EL & IT Forbundet.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler var en forutsetning når EØS-avtalen ble inngått.

– Denne treneringen av loven rokker ved hele fundamentet for EØS-avtalen, sier Andersen.

Regjeringsadvokaten har tidligere avvist verftenes anmodning om å legge vedtaket om allmenngjøring fram for EFTA-domstolen, men saksforberedende lagdommer Sidsel B. Lindseth mener noe annet. Borgarting Lagmannsrett tok dermed anmodningen til følge.

Hva kan allmenngjøres?

Det er særlig tre spørsmål NHO, Norsk Industri og de ni ankende verftene ønsker å få fortolket av EFTA-domstolen i Luxemburg. Det ene dreier seg om hvorvidt den norske Tariffnemnda kan allmenngjøre Verkstedoverenskomstens bestemmelser angående utgifter for reiser, kost og losji for utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsvilkår (tariffens 37,5 timers arbeidsuke contra arbeidsmiljølovens 40 timer).

Sistnevnte har særlig betydning for når arbeiderne skal få betalt for overtid.

De to andre spørsmål handler om hvorvidt EØS-avtalens artikkel 36 er relevant i allmenngjøringssaken for verftene.

Formuleres sammen

Lagdommer Sidsel B. Langseth presiserer i dagens brev til advokatfirmaet Schjødt DA at spørsmålene ikke vil bli lagt fram slik arbeidsgiver-advokatene har formulert dem. Hun gir Staten/Tariffnemnda og deres rettshjelpere fra LO og Fellesforbundet mulighet til å komme med innspill. Dette skal drøftes 1. november, under planleggingsmøtet til ankesaken.

Les hva NHO sier om saken på deres hjemmeside. Les brevet fra Borgarting Lagmannsrett her.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.