Alarmerende forhold for fotballsyerne

- innholdet kan være utdatert

Fair Play-Alliansen har bedt FIFA å reagere på rapporten «Målbom for arbeidere: Virkeligheten for fotballsyerne», som er utgitt av den USA-baserte NGO International Labour Rights Forum (ILRF) 7. juni. Rapporten viser at arbeidstakere som syr fotballer i Pakistan, India, Kina og Thailand fortsatt opplever alvorlige brudd på arbeidstakerrettighetene. Det kommer også fram at barnearbeid fremdeles eksisterer i det pakistanske bransjen og forekommer også i India og Kina.
Det er nå 13 år siden fotballbransjen undertegnet Atlanta-avtalen og dermed forpliktet seg til å rydde opp i arbeidsmiljøet. Regelmessige rapporter om brudd på menneskerettigheter innen produksjonen av fotballer har blitt gjort kjent for sentrale aktører i fotballmiljøet, inkludert globale merkevarer og FIFA. I 2008 publiserte Fair Play Alliansen forskning fra Kina, India og Thailand der arbeiderne rapporterte lønninger under den lovlige minstelønn til tross for at de jobbet 12-13 timer om dagen.
– Det er sjokkerende at lav lønn og brudd på andre faglige rettigheter fortsatt er normen og ikke unntaket i denne bransjen etter alle disse årene, sier Ineke Zeldenrust fra Clean Clothes Campaign.
– ITUC (The International Trade Union Confederation) har i dag invitert FIFA for å diskutere konkrete tiltak for å rydde opp i fotball-bransjen. Det er en skandale at så mange arbeidstakere er utsatt for en forferdelig utnyttelse i en bransje som genererer så mye rikdom. Vi ønsker at FIFA går i bresjen for å sikre en rettferdig avtale for disse arbeiderne, sier generalsekretæren i ITUC, Guy Ryder.
Les mer om rapporten på ITUCs hjemmeside.