Verftene tapte i Oslo tingrett

01.02.2010

NHO og Norsk Industri var uenig i Tariffnemndas vedtak om å allmenngjøre verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien. På vegne av 9 verft gikk NHO og Norsk Industri til sak mot Tariffnemda for å få kjent vedtaket ulovlig.
 

Dommen viser at de ni sakssøkende verftene, Norsk Industri og NHO tapte på alle punkter. Oslo tingrett er av den oppfatning at:

  • allmenngjøringsforskriften ligger innenfor allmenngjøringsloven, også i lys av EØS-retten
  • forskriften er forenlig med EØS-retten fordi den er forenlig med EUs utsendingsdirektiv
  • det uansett ikke er påvist forhold som innebærer ugyldighet etter EØS-avtalen art. 36

Staten, LO og Fellesforbundet er blitt tilkjent saksomkostninger på 1,2 millioner kroner.
 

Del: