Utsetter ambassadenedlegging i Guatemala

Publisert: 04.02.16
(Endret: 25.01.22)

– innholdet kan være utdatert

Den norske ambassaden i Guatemala ble opprettet to år etter fredsavtalen i 1997. I fjor bestemte Utenriksdepartementet at den skulle legges ned sommeren i år.

Ifølge Dagens Næringsliv begrunnet utenriksminister Børge Brende (H) vedtaket med «politiske prioriteringer og budsjettmessige rammebetingelser», skriver FOKUS på sin web.

Flere organisasjoner har signert en uttalelse i protest mot nedleggelsen:

«Norge har gjennom mange år opparbeidet seg en solid posisjon som støttespiller for urfolk og rettighetsforkjemperne i regionen. Økonomisk støtte er viktig, men det er også tilstedeværelsen av norske representanter og organisasjoner. Utenriksdepartementet har nettopp annonsert at ambassaden i Guatemala skal avvikles i 2016, noe som vil medføre at sivilsamfunnet mister en viktig støttespiller. Organisasjonene som skriver under her ber partiene på Stortinget om å reversere de foreslåtte budsjettkuttene og Regjeringen om å omgjøre vedtaket om avvikling av ambassaden i Guatemala.»

Organisasjonene som underskrev var IE, NN, E L& IT Forbundet, Regnskogsfondet, Caritas, SAIH, FOKUS, Redd Barna, Vennskap Nord-Sør, PBI, LAG, Folkehjelpa og Health and Human Rights Info.

 

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.