Utsetter ambassadenedlegging i Guatemala

- innholdet kan være utdatert

Den norske ambassaden i Guatemala ble opprettet to år etter fredsavtalen i 1997. I fjor bestemte Utenriksdepartementet at den skulle legges ned sommeren i år.

Ifølge Dagens Næringsliv begrunnet utenriksminister Børge Brende (H) vedtaket med «politiske prioriteringer og budsjettmessige rammebetingelser»,

skriver FOKUS på sin web.

Flere organisasjoner har signert en uttalelse i protest mot nedleggelsen:

«Norge har gjennom mange år opparbeidet seg en solid posisjon som støttespiller for urfolk og rettighetsforkjemperne i regionen. Økonomisk støtte er viktig, men det er også tilstedeværelsen av norske representanter og organisasjoner. Utenriksdepartementet har nettopp annonsert at ambassaden i Guatemala skal avvikles i 2016, noe som vil medføre at sivilsamfunnet mister en viktig støttespiller. Organisasjonene som skriver under her ber partiene på Stortinget om å reversere de foreslåtte budsjettkuttene og Regjeringen om å omgjøre vedtaket om avvikling av ambassaden i Guatemala.»

Organisasjonene som underskrev var IE, NN, E L& IT Forbundet, Regnskogsfondet, Caritas, SAIH, FOKUS, Redd Barna, Vennskap Nord-Sør, PBI, LAG, Folkehjelpa og Health and Human Rights Info.