Teknologi og arbeidsliv -medvirkning og kompetanseutvikling blir viktig

Publisert: 20.09.22
(Endret: 21.09.22)
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, og nestleder i LO Stat, Lise Olsen, holdt de første innleggene da partene i Spekterområdet møttes til konferanse om teknologi og arbeidsliv.

Med innlegg fra blant annet Sintef, Stami og Datatilsynet ble det satt søkelys på digitale ferdigheter, skillet mellom arbeidstid og fritid, helse og arbeidsmiljø ved stedsuavhengig arbeid, kunstig intelligens og mouse jiggler.

Datatilsynet orienterte om at arbeidsgiver ikke har rett til å overvåke arbeidstakers bruk av elektronisk utstyr, herunder internett, med mindre formålet med overvåkingen er å administrere virksomhetens datanettverk eller å avdekke eller oppklare sikkerhetsbrudd i nettverket. Det ble også pekt på at programvare fra USA kan være ulovlig å ta i bruk i Norge. Hvordan benytte hovedavtalen ved innføring av ny teknologi, ble også presentert ved et praktisk eksempel.

– Medvirkning og kontinuerlig kompetanseutvikling blir viktig for å matche den raske teknologiske utviklingen, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. Ved de siste hovedavtaleforhandlingene kom et eget punkt om drøftelser ved innføring og bruk av ny teknologi og digitalisering inn i HA § 30. Partene i Spekterområdet har også utviklet en veileder for tillitsvalgte og ledere som et verktøy i arbeidet med kompetanseutvikling i den enkelte virksomhet. Aktuelle aktiviteter kan spenne vidt – interne kurs, kurs og seminarer fra eksterne leverandører, webinarer, hospitering, videreutdanning ved fagskole, høyskole eller universitet eller legge til rette for at ufaglærte kan ta fagbrev. En elektronisk utgave av denne veilederen ligger her.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.