Tariff 2019: Finn ditt oppgjør

26.03.2019
Avtaleområde (motpart)  
LO-NHO-området

Ferdig. Her er resultatet.

Spekter-området

A-delsforhandlingene ferdige. Les mer her.

Område 9 Spekter går til mekling. Les mer her.

Spekter Helse

Brudd i forhandlinger om pensjon - A1. Les mer

Streik på område 10, helseforetak med sykehusdrift: Les mer

Område 12 helse, velferd og oppvekst går til mekling:Les mer

Virke Enighet. Her er resultatet.
KS-området Enighet. Les mer om resultatet her
KS Bedrift Enighet. Her er resultatet.
KS Energiavtalen Enighet. Her er resultatet.
SAMFO Enighet. Her er resultatet.
Staten                            

Enighet oppnådd etter mekling.  Les mer her.

Veileder for streikekomiteer

Denne veilederen er laget for lokale tillitsvalgte i EL og IT Forbundet som har ansvar for planlegging og gjennomføring av en eventuell streik i forbindelse med tarifforhandlinger. Veilederen gjelder for alle forbundets tariffområder. 

Last ned veilederen her.

Tariffleksikon

Her finner du forklarering på ord og uttrykk.

 

Del: