Brudd i Spekter område 9

07.06.2019

Torsdag 6. juni ble det brudd i forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Spekter vedrørende lønnsreguleringer for 2. avtaleår for område 9.
LO-forbundene har 19 avtaler i dette området.

- Det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for denne meklingen, men den lar seg trolig ikke gjennomføre før i september, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Overenskomstområde 9, Øvrige, består av disse virksomhetene:

Baneservice AS
Falck Brann & Redningstjeneste AS
Green Cargo Togdrift AS
NORSØK, Norsk senter for økologisk landbruk
Mantena AS
AIM Norway AS, Aerospace Industrial Maintenance
Broadnet AS
Det Norske Myntverket AS
Felleskjøpet Agri SA
Fjellinjen AS
Flytoget AS
Hector Rail AB
Hålogaland Kraft AS
Mediq Norge AS
Norges Håndballforbund
Norsk Medisinaldepot AS
Relacom AS
Sporveien AS
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, VESO

Del: